Centre d'estudis
Centre d'Estudis de l'Envelliment de Catalunya
El CEEC és un centre de coneixement i difusió dels diferents aspectes relacionats amb l'envelliment, constituït per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans. Integra els diferents àmbits d'actuació en l'envelliment: l'atenció social, la sanitària, el món de la investigació, la recerca i la docència.
La seva estructura integra institucions de l'àmbit social - Ajuntament de Vic, amb la regidoria de Benestar Social-; de l'àmbit sanitari - Hospital Universitari de la Santa Creu i el Consorci Hospitalari de Vic-, i universitari -Universitat de Vic -, de manera que s'integra l'experiència, el coneixement i la recerca en un context d'aplicabilitat. D'aquesta manera, s'incideix en l'envelliment d'una manera transversal des de l'ancià fràgil de la comunitat, a l'ancià institucionalitzat o al que necessita el suport sanitari.


El CEEC desenvolupa diferents línies de treball: educació i societat, recerca, docència i assessorament i documentació. S'hi duen a terme un ampli ventall d'activitats, com ara l'assessorament sobre temes relacionats amb l'envelliment, la cooperació entre professionals i institucions o el disseny i realització d'activitats formatives per als professionals. Per tant, les seves actuacions s'enfoquen a la gent gran i, en conseqüència, als professionals que treballen en l'àmbit de la gent gran, entitats cíviques, socials, polítiques i econòmiques.


CEEC
Adreça: Rambla Hospital, 52
08500 Vic
Telèfon: 93 883 33 00
Grup de recerca en reparació i regeneració tissular (TR2Lab)
L'any 2008 l'Hospital de la Santa Creu de Vic creà la Unitat Clínica de Ferides (UCF), liderada per infermeria, amb l'objectiu de disposar d'un equip multidisciplinari per tractar úlceres complexes. El 2015, la UCF impulsà la creació del Grup de recerca en 'Reparació i regeneració tissular' (TR2Lab). Això ha permès que la unitat disposi d'unes instal·lacions i professionals capaços de realitzar assajos clínics i generar evidència clínica sobre l'optimització del maneig de ferides que no cicatritzen mitjançant tècniques convencionals.
El TR2Lab és un grup interinstitucional (Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, Consorci Hospitalari de Vic i Universitat de Vic) i multidisciplinari. La seva finalitat és entendre els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració tissular, i en concret de les ferides dèrmiques, a través de desenvolupar una recerca aplicada centrada en millorar el benestar de les persones. A més, té per objectiu capacitar els membres de l'equip perquè puguin aplicar a la pràctica clínica els resultats de la seva recerca.

Coneix qui som i els projectes que desenvolupem a:
mon.uvic.cat/TR2Lab