Formulari de contacte
Nom*
Cognoms*
Direcció
CP
Ciutat
Provincia
Pais
E-mail*
Website
Comentari
D'acord amb la Llei de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incloses en un arxiu, propietat de Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic amb la finalitat d'oferir-vos informació sobre els nostres serveis. Us informem també del vostre dret d'accés, oposició, rectificació i cancelació de les vostres dades personals.
Marqueu aquí per a confirmar que heu llegit la nostra política de privacitat.
Col·labora amb la Fundació
La Fundacio Hospital de la Santa Creu es una entitat sense afany de lucre que te per objectiu principal I'atencio integral als problemes de la gent gran malalta i/o dependència i a les seves famílies, col·lectius en augment així com les seves necessitats
Professionals
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic és una organització amb un ampli ventall de serveis en el sectors sanitari i social
Atenció global
El nostre compromís es proveir una atenció integral, integrada i interdisciplinària, centrada en la persona i la seva família
El Nadal
És un centre residencial d'alt nivell de serveis, propietat de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Casa Caritat
de Vic