Direcció i gestió, Comitè de Direcció
És l'òrgan encarregat de la direcció i gestió ordinària de l'entitat.
Està presidit pel director gerent.


L'equip directiu el formen els següents membres:
Jordi Roca Casas. director gerent
Joan Espaulella Panicot director assistencial
Josep Carbonell i Lera director econòmic i administratiu
Marta Ferrer Solà directora de cures
Montse Blasco Rovira directora del PRM El Nadal
Eva Torrejon i Bernardo directora de Gestió de Serveis

Coordinació comarcal
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic forma part d'organitzacions de caràcter comarcal que tenen l'objectiu de treballar coordinadament per a la millora dels serveis sanitaris i la continuïtat assistencial. Aquestes entitats són el Servei Integrat de Salut d'Osona (SISO) i els Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS).

Per poder assolir amb garanties la nostra missió cal assegurar l'efectivitat i l'eficiència de l'organització i per això el model d'organització el fonamentem en tres principis:

- Enfocament a la persona, "el nostre client", per tal d'assegurar que totes les activitats serveixen per respondre a les seves necessitats i expectatives
- Implicació de l'equip humà per tal de desenvolupar el potencial de coneixements i creativitat del nostre equip professional
- Millora continuada del servei