Serveis d'atenció a la dependència
El Nadal. Serveis per a la gent gran és la marca que engloba els serveis socials d'atenció a la dependència de la Fundació i el componen una sèrie de centres, tant públics, com privats, propis o aliens, que tenen el mateix objectiu, que és atendre persones grans amb dependència, per configurar entre tots una plataforma assistencial de serveis. Aquests centres reben de l'Hospital de la Santa Creu suport i experiència en l'atenció als problemes de salut dels seus usuaris.

Ofereix diferents programes d'atenció, sempre orientats a la continuïtat de serveis, amb l'objectiu de proveir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció en cada moment, amb la finalitat de procurar mantenir la seva autonomia personal i de garantir una atenció personalitzada i de qualitat, d'acord amb les seves necessitats.

La cartera de serveis la forma una sèrie de programes agrupats en sis àrees d'actuació:
- Programes d'acolliment residencial: estades residencials permanents
- Programes d'acolliment diürn: estades en centre de dia
- Programes d'acolliment alternatius a la llar: habitatges amb serveis
- Programes a domicili: atenció personal al domicili i menjars al domicili
- Programes de suport al cuidador: estades temporals de descàrrega i suport a la família

Residència el Nadal
Habitatges el Nadal
Residència i centre F. Gallifa
Saiar Folgueroles
Serveis domiciliaris